Contact en overleg

Voorafgaand aan elke schoolvakantie krijgen ouders/verzorgers een nieuwsbrief over alle ontwikkelingen binnen de school. In de nieuwsbrief staat praktische informatie, zoals vakantiedata, nieuws over actuele thema’s, mededelingen en een overzicht van activiteiten. Ouders worden op de hoogte gesteld van algemene zaken en ontwikkelingen in de klas via de app Klasbord. Op die manier weten ouders direct waar de leerling in de klas aan werkt. Daarnaast zijn leerkrachten telefonisch of via de mail te bereiken tussen 14.30 en 16.00 uur.

Elk schooljaar zijn er drie ouderavonden. Ouders/verzorgers krijgen daarover een brief en/of mail. Bij bijzonderheden neemt de leerkracht contact op met de ouders. Hebben ouders zelf vragen aan de leerkracht, dan kunnen ze het beste contact opnemen buiten de lestijden. Bij algemene vragen over de school zijn we bereikbaar op het algemene nummer.

Wanneer? Wat? Inhoud & doel?
September (binnen 2 weken na start schooljaar) Belcontact met ouders/verzorgers van leerlingen De leerkracht neemt contact op met ouders/verzorgers om het contact af te stemmen voor het komend schooljaar en wisselt contactgegevens uit.
September/Oktober Ouderavond  Ouders/verzorgers maken kennis met Noorderlicht en de leerkrachten
Oktober (binnen 6 weken na start schooljaar) OPP- bespreking met de ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen OPP wordt met de begeleidende brief en retourenveloppe opgestuurd, daarna worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek of wordt het OPP telefonisch toegelicht.
Nieuwsbrief naar ouders/verzorgers Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen op school
Oktober/November Schoolverlatersouderavond Ouders van schoolverlaters krijgen informatie over de mogelijkheden en het Proces van de doorstroom naar het V(S)0.
December Nieuwsbrief naar ouders/verzorgers Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen op school
Februari (na toets periode) Voortgang bespreking met ouders/verzorgers Ouders/verzorgers worden uitgenodigd om de voortgang te bespreken na de toetsen en de eerste helft van het schooljaar
Februari Nieuwsbrief naar ouders/verzorgers Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen op school
Maart Thema ouderavond  Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over een thema
April Nieuwsbrief naar ouders/verzorgers Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen op school
Juni/Juli OPP- evaluatiebespreking met de ouders/verzorger Evaluatie OPP wordt met de begeleidende brief en retourenveloppe opgestuurd, daarna worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek of wordt het OPP telefonisch toegelicht.
Nieuwsbrief naar ouders/verzorgers Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen op school