Onze ouders

Samenwerking met ouders/verzorgers is van belang om goed onderwijs te kunnen bieden. We willen dat het zowel thuis als op school goed gaat met de leerling. Daarom zetten we ons volledig in voor deze belangrijke samenwerking. Een goede communicatie met ouders, verzorgers of begeleiders van onze interne en externe leerlingen draagt bij aan die samenwerking. Daarom zijn er regelmatig gesprekken met elkaar. Ouders kunnen bovendien zitting nemen in de Medezeggenschapsraad (MR) of de Oudercommissie (OC) en meebeslissen over belangrijke onderwerpen.