Contact en overleg

Voorafgaand aan elke schoolvakantie informeren we ouders over alle ontwikkelingen binnen de school via een nieuwsbrief. Daarin staat praktische informatie (zoals vakantiedata), nieuws over actuele thema’s, mededelingen en een overzicht van activiteiten. Tevens zal de leerkracht elke 6 weken een mail sturen naar ouders over alle ontwikkelingen in de klas. Ook onderhouden de mentorleerkrachten contact via de app Social Schools. Dit is een communicatie-app om ouders op de hoogte te houden. De leerkracht kan tekstberichten in Social Schools plaatsen om zo alle ouders in één keer te bereiken. De leerkracht kan foto’s en video’s plaatsen van de activiteiten in de klas en van schooluitjes.

Bij bijzonderheden neemt de leerkracht contact met de ouders op. Hebben ouders zelf vragen aan de leerkracht, dan kunnen zij het beste contact opnemen buiten de lestijden. Bij algemene vragen over de school kunt u ons bellen op het algemene nummer.

Aan het begin van het schooljaar maken we voor iedere leerling een OPP. Ouders krijgen een uitnodiging om hierover in gesprek te gaan met de leerkracht. Eventuele aanvullingen en suggesties worden opgenomen. Met ondertekening van het OPP geven ouders ons toestemming voor het bieden van ons onderwijs aan het kind. Aan het eind van het schooljaar volgt een evaluatie van het OPP. Ook dit verslag wordt naar ouders opgestuurd. Er is zeer regelmatig contact met ouders. Als dat wenselijk is, kan er vaker contact zijn.

Elk schooljaar zijn er twee ouderavonden. Ouders krijgen daarover een brief en/of mail.

Wanneer?  Wat? Inhoud en doel?
Juli (voor de
zomervakantie)
Contact moment met ouders/verzorgers van leerjaar 1 Kennismaking, leerling, ouders/verzorgers
September (binnen 2 weken na start schooljaar) (Bel) contact met ouders/verzorgers van leerlingen De mentorleerkracht neemt contact op met ouders/verzorgers om het contact af te stemmen voor het komend schooljaar en wisselt contactgegevens uit.
September/Oktober Ouderavond Ouders/verzorgers maken kennis met het vso en de leerkrachten
Oktober (binnen 6 weken na start schooljaar)


(voor de herfstvakantie)
OPP-bespreking met de ouders/verzorgers
OPP wordt met de begeleidende brief en retourenveloppe opgestuurd, daarna worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek of wordt het OPP telefonisch toegelicht.
Nieuwsbrief naar ouders/verzorgers Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen op school
December (voor de kerstvakantie) Nieuwsbrief naar ouders/verzorgers Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen op school
Januari (na toets periode) voortgang bespreking De mentorleerkracht neemt contact op of maakt een afspraak met ouders/verzorgers om voortgang te bespreken N.A.V de toetsen en eerste heeft schooljaar
Februari (voor de voorjaarsvakantie)

Nieuwsbrief naar ouders/verzorgers Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen op school
Maart Thema ouderavond Ouders/verzorgers informeren over een thema
April (voor de meivakantie) Nieuwsbrief naar ouders/verzorgers Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen op school
Juni/Juni OPP-evaluatiebespreking met de ouders/verzorgers OPP wordt met de begeleidende brief en retourenveloppe opgestuurd, daarna worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek of wordt het OPP telefonisch toegelicht.