Onze ouders

Voor VSO Heuvelrug College is samenwerking met ouders van belang om goed onderwijs te bieden. Het komt voor dat het op school goed gaat en thuis minder, of juist andersom. Ons gezamenlijke doel is natuurlijk dat de leerling het op beide plekken naar de zin heeft. Daarom zetten we ons volledig in voor deze belangrijke samenwerking.

Een goede communicatie met ouders of begeleiders van onze leerlingen draagt bij aan die samenwerking. Daarom zijn er regelmatig gesprekken. Deze worden niet alleen op vastgestelde momenten gevoerd (zie onderstaand rooster), maar uiteraard ook als de leerkracht of ouder hier behoefte aan heeft. Ook gaan de mentorleerkracht en de ouder in het begin van het jaar in gesprek over de gewenste vorm en mate van contact en passen deze in de loop van het jaar indien nodig/gewenst bij.
Ouders kunnen bovendien zitting nemen in de Medezeggenschapsraad en meepraten en -beslissen over belangrijke onderwerpen.