Onze school VSO Heuvelrug College

Een van de belangrijkste doelen van het VSO Heuvelrug College is om de leerlingen voor te bereiden op een duurzame participatie in de samenleving. Onze leerlingen verdienen de best mogelijke kansen. Wij zien het als onze taak de leerlingen vaardigheden aan te leren die ze straks nodig hebben op hun arbeidsplek, dagbestedingsplek of vervolgopleiding. Deze vaardigheden worden in een gestructureerde opbouw gefaseerd geoefend binnen de school en de stages. Op deze manier kunnen de leerlingen de overgang van school naar werk of vervolgopleiding goed maken.

VSO Heuvelrug College wil een school zijn waar leerlingen zich veilig voelen en succeservaringen kunnen opdoen. We kiezen voor een positieve benadering en begeleiding met een duurzaam effect. Wij geven onderwijs op maat en stemmen af op de behoefte die iedere leerling nodig heeft. We streven naar een passende vervolgplek.


ESF en REACT-EU
Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid optimaal te laten verlopen.